Service auto si birouri – P+1E, Petre Lintes

 SOLUŢII CONSTRUCTIVE ŞI DE FINISAJ

 01 – Sistemul constructiv

Sistemul constructiv este unul realizat din stalpi si grinzi metalice, plansee din beton armat. La nivelul parterului peretii despatitori sunt din blocuri ceramice, de 25 cm grosime. Planşeul de peste parter are o grosime de 8 cm din beton armat. Acoperişului este tip şarpantă („o apa” – si este mascat de aticul constructiei), realizat cu elemente metalice.

 02- Închiderile exterioare şi compartimentările interioare

Pereţii exteriori sunt de 15 cm, pereti tip sandwich, din care 5 cm sunt panourile metalice tip sandwich şi 10 cm vata minerala la interior. Pereţii interiori sunt de 25 cm din blocuri ceramice, la nivelul parterului dar şi din pereţi uşori din gips-carton de 10 – 20 cm, in functie de destinatia fiecarui spatiu.

Tamplaria usilor si a feresatrelor este una de buna calitate, din PVC cu geam dublu termoizolant. Pe partile laterale ale constructiei suprafetele vitrate sunt realizate cu caramida de sticla si geam mat cu deschidere la 150, unde este cazul.

03- Finisajele interioare

Finisajele interioare sunt: pardoseli reci, gresie antiderapantă pentru exterior pe zonele de acces, gresie pentru interior antiderapanta la spatiu comercial, grupuri sanitare, depozite; pardoseli calde in cele doua apartamente. La pereţi şi tavane se aplică vopsea lavabilă, placaje de cărămidă aparentă, placaj de lemn şi faianţă în funcţie de destinaţia fiecărui spaţiu.

04- Finisajele exterioare

Finisajele sunt realizate din panouri metalice tip sandwich. Culorile folosite sunt doua nuante de gri metalizat.

05- Acoperişul şi învelitoarea

Acoperişul este tip şarpantă în ”o apa” şi se realizeză pe structură metalica. Tipul de învelitoare folosit este panoul tip sandwich, de culoare deschisa.

Se interzice folosirea azbocimentului pentru acoperirea clădirilor, garajelor şi anexelor.

 II. ÎNDEPLINIREA CERINŢELOR DE CALITATE (stabilite prin Legea nr.10/1995)

01      – Cerinţa “A” REZISTENŢĂ ŞI STABILITATE

Toate lucrurile legate de rezistenţă şi stabilitate se găsesc în memoriul tehnic de rezistenţă.

02      – Cerinţa “B” SIGURANŢA ÎN EXPLOATARE

Este asigurată prin prezenţa şi realizarea unor pardoseli şi circulaţii orizontale, conform normelor în vigoare, astfel încât să se elimine pericolul alunecării, impiedicării sau căderilor accidentale.

Clădirea va fi prevăzută cu instalaţie de împământare şi cu siguranţe diferenţiale în tablourile electrice, astfel încât să fie eliminat riscul unui incendiu sau al electrocutării. De asemenea construcţia şi distribuţia interioară a spaţiilor rezolvă problemele funcţionale, estetice şi de confort, care sunt în asa mod abordate şi soluţionate, încât asigură şi condiţiile necesare de siguranţă a utilizatorilor.

Racordarea burlanelor la canalizarea pluvială va fi  făcută pe sub trotuare, unde este cazul, pentru a se evita producerea gheţii.

03      – Cerinţa “C” SECURITATEA LA INCENDIU

Se respecta prevederile din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, din HGR 448 / 2002 si din Normativul P-118 / 1999 privind siguranta la foc.

Constructia se incadreaza la categoria „C” de importanta si clasa „III” de importanta.

Gradul de rezistenta la foc „II” si risc de incendiu „mare”.

Pentru aceasta constructie s-au  luat umratorele masuri de siguranta:

-         mijloace de prima interventie, stingatoare P6, amplasate cate 2 pe nivel in locuri usor accesibile si uniform distribuite;

-         s-a prevazut instalatie de evacuare de tip 3, cu luminoblocuri;

-         limitarea propagarii incendiului prin folosirea inchiderilor (pereti, usi) rezistente la foc, unde este cazul.

04      – Cerinţa “D”

a – IGIENA şi SĂNĂTATEA OAMENILOR

Va fi asigurată prin dotarea corespunzătoare cu echipamente sanitare si vesitare, pe fiecare nivel în parte, cu apă caldă şi apă rece în permanenţă.

Se va asigura în mod special evacuarea rapidă şi captarea  apelor meteorice în reţeaua de canalizare.

b – REFACEREA şi PROTECŢIA MEDIULUI

Constructia proiectata nu afecteaza mediul înconjurător.

Spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de gardă vor fi plantate cu gazon şi cu un arbori la fiecare 100 mp construiţi.        

05      – Cerinţa “E”

a – IZOLAREA TERMICĂ ŞI ECONOMIA DE ENERGIE

Se va evita să se creeze punţi termice, iar în cazul în care vor exista acestea se vor termoizola corespunzător.

Pereţii exteriori sunt de 15 cm, pereti tip sandwich, din care 5 cm sunt panourile metalice tip sandwich şi 10 cm vata minerala la interior, care asigura o suficientă izolare termică.

Tâmplăria uşilor de la exterior şi a ferestrelor se va realiza din profile pvc cu geam dublu-termoizolant.

 b – IZOLAREA HIDROFUGĂ

Rosturile trotuarelor spre clădire sunt închise cu bitum, iar trotuarele au panta către exterior pentru a impiedica patrunderea apelor spre  fundaţii.

La soclu se va folosi o tencuiala apa-stop.

Peste astereală se va aplica un strat de carton-asfaltat, sau înlocuitor.

06      – Cerinţa “F” – PROTECŢIA LA ZGOMOT

Este asigurată, dinspre exterior spre interior, cu ajutorul saltelelor de vata minerala de 10 cm. Pereţii de compartimentare vor  avea în compoziţia lor un strat de vată minerală.

 III.     AMENAJĂRI EXTERIOARE CONSTRUCŢIEI

Se vor amenaja 3 locuri de parcare în interiorul terenului. Accesul persoanelor cu handicap la spatiul comercial este facil, fiind o diferenta de doar 5 cm intre trotuarul exterior si intreior. Trotuarele au o denivelare maxima de 2,5 cm si impiedica aluneacarea.

-         Regim de inaltime maxim P+1E;

-         POT Maxim = 60 %, CUT Maxim = 4,5;

-         Inaltimea la cornisa 9,50 m;

Alte proiecte arhitectura! Alte proiecte design! Alte proiecte urbanism! Diverse!

Tags: , , , , , , , , , , ,