SERVICII DE ARHITECTURA OFERITE:

1. ANTEPROIECT (STUDIU DE FEZABILITATE)

2. PROIECT AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE (D.T. – A.C.) – EXTRAS DIN DOCUMENTATIA TEHNICA

3. DETALII DE EXECUTIE (D.E.)

4. PROIECT TEHNIC (P.T.)

5. URMARIRE DE SANTIER

6. RELEVEE

7. DOCUMETATII PENTRU DESFIINTARE (D.T. – A.D.)

8. DOCUMENTATII PENTRU ORGANIZAREA DE SANTIER (D.T. – O.E.)

9. DOCUMENTATIE PENTRU OBTINEREA CETIFICATULUI DE URBANISM

10. AUTORIZATII PENTRU FIRME / RECLAME

11. SCENARIU DE REZISTENTA LA FOC / VERIFICARE P.S.I.

12. CALCULUL COEFICIENTULUI DE EFICIENTA ENERGETICA “G”

SERVICII DE DESIGN OFERITE:

1. AMENAJARE DE INTERIOR

2. AMENAJARE GRADINA

3. DESIGN DE MOBILIER

SERVICII DE AVIZARE (BUCURESTI, ILFOV SI TELEORMAN):

1. PREGATIRE DOCUMENTATII PENTRU AVIZE

2. OBTINEREA AVIZELOR SPECIFICATE IN CERTIFICATUL DE URBANISM

3. OBTINEREA DE PLANURI CADASTRALE

4. OBTINEREA EXTRASULUI DE CARTE FUNCIARA

SERVICII DE URBANISM:

1. PLANURI URBANISTICE DE DETALIU (P.U.D.)

2. PLANURI URBANISTICE ZONALE (P.U.Z.)

3. PLANURI URBANISTICE GENERALE (P.U.G.)

SERVICII DE REZISTENTA:

1. PROIECTE FAZA D.T. – A.C.

2. PROIECTE FAZA P.T.

3. PROIECTE FAZA D.E.

4. URMARIRE DE SANTIER

5. EXPERTIZE TEHNICE

6. VERIFICAREA PROIECTELOR

SERVICII DE INSTALATII:

1. PROIECTE FAZA D.T. – A.C.

2. PROIECTE FAZA P.T.

3. PROIECTE FAZA D.E.

4. PROIECTE DE ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE, GAZE SI ELECTRICITATE

5. URMARIRE DE SANTIER

6. VERIFICAREA PROIECTELOR

* serviciile de rezistenta si instalatii sunt realizate de colaboratori